Hotel i sala taneczna w tym samym miejscu!

Możesz zatrzymać się w sugerowanym przez nas Hotel Sangate*** lub też w innym miejscu z noclegiem, które znajdziesz sam. Oczywiście wolelibyśmy pozostać razem w tym samym miejscu, w dzień i w nocy, razem tańczyć, razem jeść i śmiać się na naszym maratonie.Aby zarezerwować pokój w specjalnej cenie, musisz napisać e-mail na adres hotelu z kodem …..

(patrz tutaj >>  Hotel Sangate***  )