Uczestnictwo w Warsaw Tango Marathon El Navegador jest możliwe tylko dla zarejestrowanych uczestników

Nie ma możliwości zakupienia biletu przy wejściu.

Rejestracja na marathon może być dokonana zarówno w parach jak i solo.
Wydarzenie wymaga równej liczby uczestników i uczestniczek, organizatorzy dbają o równowagę między liczbą partnerów a partnerek. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników ze względu na ograniczoną ilość miejsc na maratonie..
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Aby się zarejestrować prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na naszej stronie. Po otrzymaniu Twojej rejestracji automatyczne potwierdzenie zostanie wysłane w ciągu 24 godzin.

W ciągu kilku kolejnych dni (max 14 days) otrzymasz e-mail z informacją czy znajdujesz się na «liście uczestników» czy na «liście rezerwowej».

Osoby, które znajdą się na «liście uczestników» otrzymają mail, w którym zostaną załączone wszystkie dane dotyczące opłaty za udział w maratonie. Na zrealizowanie płatności uczestnik będzie miał 7 dni. Jeśli w tym okresie nie odnotujemy wpłaty, zgłoszenie zostanie przeniesione na «listę rezerwową».

Uwaga! Dopiero zaksięgowanie przez nas Twojej wpłaty daje gwarancję udziału w maratonie. Jak tylko ją otrzymamy wyślemy wiadomość z potwierdzeniem, że Twoja rejestracja jest kompletna i zakończyła się pomyślnie.

Wszelkie koszty związane z dokonaniem opłat przelewem to znaczy koszty przewalutowania czy opłaty za dokonanie przelewu i każdych innych opłat związanych z przelewem ponosi uczestnik. Organizatorzy zwrócą się do uczestnika o wyrównanie wpłaty w przypadku otrzymania niższej kwoty niż tej wymienionej w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w maratonie opłata nie podlega zwrotowi.

Prawo do uczestnictwa w maratonie nie może zostać przeniesione na inną osobę. W nagłych przypadkach uczestnik może poprosić organizatorów o możliwość przeniesienia prawa do uczestnictwa na inną osobę z «listy rezerwowej».

Osoba na «liście rezerwowej» nie zostaje uczestnikiem, dopóki nie otrzyma, drogą mailową, potwierdzenia uczestnictwa od Organizatorów Tango Marathon El Navegador. W innym przypadku nie może wejść na teren wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia osób spoza listy uczestników na miejscu, przy wejściu.
Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia tożsamości uczestnika dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

«Lista uczestników» będzie zamknięta 18 Marca 2019 (7 dni przed wydarzeniem). Po tym dniu nie ma możliwości przeniesienia praw do uczestnictwa na inną osobę z «listy rezerwowej».

POZOSTAŁE warunki

Opening milonga (czwartek) i Farewell milonga (poniedziałek) nie wymagają rejestracji. Bilety można zakupić przy wejściu.
Te milongi nie są wliczone w “Marathon pass”.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestnika w miejscach prowadzenia milong

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

  • Wszelkie przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę http://elnavegador.pl/ lub mailowo na adres elnavegadorpoland@gmail.com dane (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez “SmArt Agency Nazarii Mikhalyk” z siedzibą w Warszawie (03-718) przy ul. Kłopotowskiego 11/202, NIP 5252714345,, (dalej: “Firma”).
  • Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Firmę.
  • Dane przekazane Firmie mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).
  • Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.
  • Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.